Biblioteki BIM

Aby stworzyć wysokiej jakości biblioteki BIM, niezbędne jest posiadanie wiedzy na temat technologii BIM, ale też właściwego podejścia w kontekście tworzenia elementów w przestrzeni trójwymiarowej. Przed podjęciem realizacji projektu budowlanego warto ustalić z zamawiającym jakie informacje są niezbędne do zawarcia w postaci parametrów poszczególnego obiektu. Biblioteki BIM, które zostały wykonane z odpowiednią starannością, zachowują funkcjonalność w połączeniu z optymalnym wykorzystaniem w pamięci modelu trójwymiarowego. Kiedy w projekcie zostaną wykorzystane zbyt rozbudowane detale oraz kształty, wpłynie to negatywnie na cały model, powodując obciążenie projektu i zasobów sprzętowych. 

Jakie korzyści wiążą się z wykorzystaniem bibliotek BIM?

Wykorzystywanie biblioteki BIM znacznie ułatwia zarządzanie projektem budowlanym, gdyż cyfryzacja procesów usprawnia przepływ informacji, ale też umożliwia przechowywanie potrzebnych danych do konstrukcji modelu. Tworzenie biblioteki BIM przyspiesza projektowanie w Revit poprzez powtórne wykorzystanie wcześniej utworzonych obiektów trójwymiarowych, ale też pozwala na detekcję błędów oraz ułatwia kontrolę nad opracowywanym modelem.

Biblioteki BIM

Usprawnienie procesu projektowego

Biblioteki BIM pozwalają na umieszczenie i przekazywanie dalszych informacji interesariuszom projektu, które są przydatne w wielu analizach takich jak parametry fizyczne materiałów, średnice połączeń, czy wymagane podłączenia mediów do urządzeń. Ponadto za pośrednictwem bibliotek BIM usprawniania jest komunikacja pomiędzy różnymi biurami projektowymi, ale też ułatwia budowanie zestawień ilościowych poprzez zachowanie spójności parametrów i informacji.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o bibliotekach BIM na stronie internetowej: https://bimup.tech/bim-dla-producentow-w-revit/ !