Budownictwo kubaturowe

Trudno, tak naprawdę, określić, czym jest budownictwo kubaturowe. Przepisy nie regulują tego wprost, dużo zależy od indywidualnego podejścia. Do nieporozumień dochodzi zatem dość często.

Budownictwo kubaturowe, a prawo

Zaliczenie budynków do budownictwo kubaturowe zależy, m.in. od ich objętości, choć to nie jest tak jednoznaczne, jakby mogło się wydawać. Aby można było zastanawiać, czy dany budynek należy do tej gałęzi budownictwa, musi posiadać właśnie obojętność. W przeciwieństwie do budownictwa liniowego, gdzie czynnikiem decydującym jest długość. Ponadto inwestycje tego typu zalicza się zarówno do tymczasowych, jak i stałych. Bardzo często granica pomiędzy budownictwo kubaturowym a przemysłowym jest cienka. A jest to z drugiej strony bardzo ważne, gdyż obiekty przemysłowe muszą spełniać wytyczne przeciwpożarowe. Objętość, jak wspomniano wyżej, odgrywa w tym przypadku kluczową rolę. Każdy projekt i planowanie budowy powinno rozpoczynać się od wyliczenia tej wartości. Inaczej trudno mówić o rozróżnieniu, czy dany budynek ma cechy kwalifikujące go do budownictwo kubaturowe.budowanie

Rodzaje budownictwo kubaturowe

Budownictwo kubaturowe można podzielić na budowę: domów jednorodzinnych, bloków mieszkalnych, galerii handlowych, hoteli czy niektórych budynków przemysłowych. Ponadto mamy tu na myśli również: dobudówki, czyli np.: werandy czy ogrody zimowe. Natomiast nie zalicza się do budownictwo kubaturowe takich obiektów jak: schody na zewnątrz, ławy fundamentów albo gzymsy.

Sprawdź więcej na: https://wibra.pl/budownictwo-przemyslowe/!