Cement workowany górażdże

Cement workowany górażdże jest hydraulicznym spoiwem mineralnym, służy m.in. do przygotowania zapraw cementowych, betonu oraz cementowo-wapiennych i innych produktów z chemii budowlanej. Służy nie tylko do budowy nowych domów, ale także w wielu projektach remontowych.

Cement workowany górażdże składa się z minerałów, takich jak wapno, wapień i glina, które są wypalane w piecach cementowych. Następnie jest łączony razem z gipsem jako regulator całej substancji. Cement workowany górażdże jest produktem znormalizowanym, a jego dopuszczenie i normy użytkowania są bardzo surowe. Na polskim rynku są różne rodzaje cementu – zgodnie z planowaną pracą należy zakupić odpowiedni produkt.

Cement workowany górażdże

Rodzaje cementu:

Cementy dostępne na naszym rynku różnią się od siebie ilością głównych składników i dodatków – im wyższy numer posiada, tym mniej czystego cementu w nim się zawiera. Nie oznacza to jednak, że są to produkty gorszej jakości. Wszystko zależy od celu, w jakim używamy cementu. W taki sposób możemy wyróżnić 5 rodzajów cementów. 

  • cem I zwany cementem portlandzkim
  • cem II zwany cementem portlandzkim wieloskładnikowym
  • cem III to cement hutniczy
  • cem IV cement pucolanowy
  • cem V cement wieloskładnikowy

Klasy cementu:

Niektóre rodzaje cementu mają dodatkowe oznaczenia: A, B, C. Oprócz klinkieru, określają również inne główne składniki. Dlatego, litera A oznacza minimalny udział dodatków. Na przykład CEM II A 6-20% i tak dalej.

Więcej informacji na : https://cemfala.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=258 .