Cyfryzacja procesu budowlanego

Proces budowlany nie jest ściśle usystematyzowanym pojęciem. Zazwyczaj wykorzystuje się je do określenia czynności związanych z projektowaniem, realizacją, oddaniem gotowej  budowli do użytku, a także późniejszą rozbiórką. Jej uczestnikami są zazwyczaj: inwestor, inspektor nadzoru, projektant, a także kierownik budowy. Ze względu na długość tego procesu oraz możliwe komplikacje, stosowana jest cyfryzacja procesu budowlanego

cyfryzacja procesu budowlanego

Projektowanie bim

Aby ułatwić proces budowlany, wykorzystuje się rewolucyjną koncepcję wymyśloną na początku lat dwutysięcznych. Dzisiaj szacunkowo korzysta z niej 42%  architektów na całym świecie. Jest to metoda pozwalająca nie tylko tworzyć, ale także modyfikować gotowe projekty. Wykorzystywanie tej metody pozwala na znaczne skrócenie procesu komunikacji między inwestorem, architektem, projektantem oraz ekipą budowlaną.

Tworzenie takich samych projektów

Dzięki cyfryzacja procesu budowlanego możliwe jest tworzenie dokładnie takich samych obiektów budowlanych. Nie mają jedynie takich samych ogólnych specyfikacji pomiarów, ale także wszystkie przedmioty znajdujące w środku będą identyczne. Tworzy to ogromne możliwości tworzenia osiedli mieszkaniowych oraz obiektów turystycznych.

Oszczędność kosztów

Cyfryzacja procesu budowlanego pozwala także zaoszczędzić koszty. Projekty można zmieniać na bardziej ekonomiczne i od razu zauważać błędy, które będą poprawiane już na wczesnym etapie budowy. Dodatkowo w projektach można przewidywać szacunkowo czas użytkowania obiektu i potrzebę remontu, dzięki czemu wydatki mogą być przedterminowo zaplanowane.

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij ten link: https://bimup.tech/