Czy można wziąć ślub w więzieniu?

Przebywanie w zakładzie karnym pozbawia osobę osadzoną wolności, a co za tym idzie, niektórych praw oraz przywilejów. Nie jest to jednak równoznaczne z tym, że osoby przebywające w więzieniu, nie mogą w nim wziąć ślubu. Artykuł 12 Konwencji zapewnia bowiem podstawowe prawo dla mężczyzny i kobiety do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny.

 

ślub w więzieniu

 

Ograniczenie prawa do wstąpienia w związek małżeński

Ograniczenia mogą się składać z reguł formalnych dotyczących kwestii jawności i ważności małżeństwa, a także obejmować przepisy opierające się na powszechnie uznawanych przesłankach przez interes publiczny, w celu wykluczenia przypadków takich jak pokrewieństwo czy bigamia.

 

Zawarcie małżeństwa w zakładzie karnym – jak to zrobić?

Brak jest jakiejkolwiek procedury, która określałaby sposób, w jaki zawiera się małżeństwo w więzieniu lub areszcie śledczym, dlatego też nie zostały uregulowane żadne terminy na rozpatrywanie wniosków, a sąd ma nieograniczoną swobodę w zakresie przyznawania lub odmawiania osobie aresztowanej, prawa do zawarcia małżeństwa.
Śluby zawierane w zakładach karnych są w większości ślubami cywilnymi, ponieważ trudniej jest spełnić specjalne warunki i uzyskać zezwolenie Kościoła na ślub kościelny.

 

Ocena partnera przez sąd

Nie ma żadnych przesłanek do tego, aby sąd prowadzący postępowanie w sprawie karnej, oceniał to, czy jakość relacji obydwu ze stron miała taki charakter, by uzasadnionym przez nie było podjęcie decyzji o zawarciu małżeństwa. Nie ma powodu, dla którego sąd miałby analizować i decydować o tym, jakie miejsce i czas są odpowiednie do zawarcia związku małżeńskiego.
Zarówno wybór partnera, jak i sama decyzja o ślubie jest osobistą i prywatną kwestią, w którą organy władzy nie mogą ingerować.

 

Jak wygląda ślub w więzieniu?

W ceremonii zawarcia związku małżeńskiego mogą uczestniczyć tylko nieliczni goście, czyli poza małżonkami: świadkowie, rodzice i dzieci.
Osadzeni mogą w ten dzień ubrać się odświętnie: założyć garnitur lub suknię ślubną. Ślub trwa od 15 do 45 min, Urzędnik Stanu Cywilnego wygłasza mowę, a para młoda powtarza słowa przysięgi i następnie podpisuje akt zawarcia małżeństwa. Po zakończeniu ceremonii odbywa się krótkie przyjęcie z poczęstunkiem dla gości, po którym muszą oni opuścić zakład karny, a para nowożeńców musi się rozstać. Wyjątkiem w tej sytuacji jest jedno lub dwudniowa przepustka dla osadzonego, pod warunkiem spełnienia pewnych przesłanek do jej udzielenia.

 

zawarcie małżeństwa w zakładzie karnym

 

Zawarcie małżeństwa w zakładzie karnym – i co dalej?

Ślub w więzieniu daje umożliwia małżonkom wnioskowanie o widzenia bezdozorowe – bez strażnika w sali oraz o widzenia intymne – w sali wyposażonej w łóżko i łazienkę.