Definicja zabójstwa – czym jest według prawa?

Zabójstwo i przygotowanie do niego to przestępstwo, a osoby, które się tego dopuszczają to zbrodniarze. Bez względu na pochodzenie czy status materialny ktoś, kto dopuszcza się zabójstwa i przemocy powinien być ukarany.

 

zabójstwo

 

Czym jest zabójstwo?

Przede wszystkim możemy uznać, że zabójstwo jest przestępstwem i kwalifikuje się pod osąd sądu karnego. Zgodnie z art. 145 Kodeksu karnego:

“Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 8 lat, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności”

By w pełni ocenić ten czyn, trzeba jednak ocenić jego umyślność i nieumyślność, a także wiek sprawcy. Istotną kwestią jest skutek działania- usiłowanie udolne lub nieudolne.

 

Zabójstwo, a nieumyślne spowodowanie śmierci

Kiedy pomyślimy o zwrocie – zabójstwo definicja – musimy pamiętać, że jest to zawsze czyn umyślny. Zabójca działa zawsze celowo. Możemy podzielić zabójstwo ze względu na zamiry- zamiar bezpośredni- kiedy zabójca działa z myślą pozbawienia innej osoby życia- oraz ewentualnym- gdy godzi się na śmierć osoby przy popełnianiu innego czynu.
Prawo dopuszcza by pojęcie nieumyślności towarzyszyło śmierci innej osoby, a osoba która nieumyślnie powoduje śmierć człowieka zgodnie z art. 155 Kodeksu karnego podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

Usiłowanie zabójstwa

Usiłowanie zabójstwa przejawia się zamiarem i zachowaniem zmierzającym do popełnienia czynu zabronionego, jednak brakiem jego dokonania.

Rozróżnia się kilka rodzajów usiłowania:
– usiłowanie ukończone następuje, kiedy sprawca uczynił wszystko, co zamierzał, lecz nie zdołał dokonać czynu;
– usiłowanie nieukończone występuje, gdy sprawca nie zdołał wykonać wszystkiego, co zamierzał;
– usiłowanie kwalifikowane, które ma miejsce gdy sprawca chcąc dokonać zabójstwa popełnił inny czyn zabroniony;
– usiłowanie udolne – następujące, gdy sprawca w zamiarze popełnienia czynu zabrononego bezpośrednio zmierza do dokonanie, które jednak nie następuje;
– usiłowanie nieudolne – jego dokonanie jest niemożliwe, jednak sprawca o tym nie wie.

 

zabójstwo definicja

 

Karanie

Kara zasądzona przez sąd zależna jest również od wieku oskarżonego. Polskie prawo określa, że podmiotem przestępstwa może być jedynie osoba fizyczna, która ukończyła 17 rok życia. W pewnych, specjalnych okolicznościach wiek może wynosić 15 lat. Mowa wtedy o tzw. nieletnich przestępcach.

Przy wyroku duże znaczenia ma ocena dokonanego czynu. Do oceny czynu brane są pod uwagę przede wszystkim: motywacja i pobudki sprawcy, jego stosunki z ofiarą oraz jego tryb życia.

Kara wymierzona przez sąd może również wiązać się z tym czy zabójstwo popełnione przez oskarżonego było typem uprzywilejowanym- wtedy kara pozbawienia wolności jest krótsza, czy jest to typ kwalifikowany- który ma wysoką kwalifikację karną.

Na okres zasądzony pozbawienia wolności ma więc wpływ wiele czynników.