Fundamenty pośrednie

wywrotka

Fundamenty

Każdy budynek posiada swoje fundamenty. Są to elementy, które przekazują obciążenia na grunt. Dzięki nim budowla może trwale być przytwierdzona do podłoża nie osuwając i nie zawalając się. Aby odpowiednio dobrać rodzaj fundamentów należy zbadać teren, na którym zostanie postawiona budowla i ocenić czy możliwe jest wykonanie fundamentów bezpośrednich czy potrzeba wzmocnień pośrednich. W przypadkach, gdzie wykorzystanie posadowienia bezpośredniego będzie wystarczające, budowniczy stawiają fundamenty w postaci ław, stopów, płyt, skrzyni czy bloków. Są one ułożone na niewielkiej głębokości, a obciążenie, jakie przekazują na grunt, przekazywane jest bezpośrednio poprzez jego całą powierzchnię. Tego typu fundamenty można wykorzystać na podłożu stabilnym, nienarażonym na podmakanie, a także przy budowie niewielkich konstrukcji.

Fundamenty pośrednie

Jeśli teren jest bardziej wymagający, występują nierówności gruntu lub budowla jest wielka i potrzebuje dodatkowych wzmocnień, należy wówczas zastosować fundamenty pośrednie. Jednym z rodzajów tego typu posadowienia są roboty palowe, czyli prace związane z wykorzystaniem pali, które dają dodatkową ochronę konstrukcji. Palowanie to osadzanie w gruncie stałych elementów, które będą przekazywać obciążenia na grunt. Przejmują one ciężar budynku, dzięki czemu nie ma ryzyka zawalenia się lub przemieszczania obiektu. Dzięki zastosowaniu tego rodzaju posadowienia powstają najwyższe budynki świata. Ten rodzaj fundamentowania pozwala także na tworzenie konstrukcji w pobliżu wody lub bezpośrednio w niej.

Palowanie

Do palowania stosuje się różnego rodzaju pale. Wybór ich zależy od samego rodzaju obiektu, jego wykorzystania, ciężaru, a także otaczającego go terenu. Sposób, w jaki są one umiejscawiane, także nie jest jednakowy dla wszystkich. Można wykorzystać techniki takie jak wbijanie, wkręcanie lub zalanie odpowiedniego odwiertu. Materiały, które są wykorzystywane przy tego rodzaju posadowieniu to drewno, beton, żelbet. Fundamenty tego rodzaju często wzmacniane są dodatkowymi prętami zbrojeniowymi lub poprzez połączenie różnych tworzyw.