Najważniejsze informacje odnośnie do formalnych aspektów przekształcania firmy

Bardzo często przed przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową spółkę gospodarczą – szczególnie przed tym, jakiego przedsiębiorstwo zaczyna energicznie się rozrastać – pojawia się dylemat, czy nie korzystniej będzie przeistoczyć swoją działalność w spółkę z zawężoną odpowiedzialnością.

Istnieją trzy sposoby na przeprowadzenie tego rodzaju konwersji naszej firmy:
1) Ukształtować całkowicie nową spółkę, jaka wchłonie
uprzednią działalność;
2) Aportować firmę do spółki;
3) Przekształcić firmę w organizację na mocy art. 551 § 5 Regulaminu działalności handlowych.

Toteż – jak przekształcić działalność w spółkę?

Tego typu zmienienie firmy nie bywa jednak wcale aż tak bezproblemowe – generuje sporo wydatków i da radę trwać nawet parę miesięcy. Dobrze zatem przyszykować się na nie byle jaki wydatek oraz uzbroić się w cierpliwość… .

A więc kolejno. Na początku trzeba przygotować program przeobrażenia przedsiębiorstwa w organizację z o.o. Najważniejsze, aby w takim pliku znalazła się weryfikacja majątku przedsiębiorstwa na dzień jego przekształcenia. Dowód tego typu powinien potwierdzić notariusz, następnie trzeba wydać go biegłemu weryfikatorowi, który w ciągu dwóch miesięcy powinien dowód taki przeanalizować.

Następnie należy przyrządzić deklarację o przeistoczeniu, odpisać regulamin spółki, określić wartość majątku właściciela a także przygotować sprawozdanie skarbowe dotyczące minionego miesiąca firmy, wszystko udokumentowane dobrą datą.

Z kolei, po potwierdzeniu programu, trzeba wyznaczyć odnogi organizacji (szczególnie zarząd, który jest w stanie być nawet jednoosobowy) i zasygnować czyn założycielski. Następnie należy zjawić się w Krajowym Rejestrze Sądowym plus przebyć adekwatną procedurę.

jak przekształcić działalność w spółkę


Ostatnim etapem przekształcenia jednoosobowej firmy w spółkę jest wyeliminowanie jej z listy Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej. I gotowe!