Niższa akcyza – piwa smakowe

 

Niższa akcyza dla piwa smakowego

Kompania Piwowarska, posiadająca siedzibę na terytorium Polski, jest spółką, zajmująca się produkcją piwa, między innymi smakowego, które podlega klasyfikacji pod pozycją CN2206. Wytwarzane jest ono poprzez dodawanie do piwa tradycyjnego – już po zakończeniu procesu fermentacji alkoholowej –  wody, syropu cukrowego, a także substancji aromatycznych.

Postępowanie sądowe w sprawie podatku akcyzowego

W pierwotnej deklaracji podatkowej wspomniana spółka wyznaczyła wartość podatku akcyzowego, który powinien być należny w związku ze sprzedażą piwa smakowego. Obliczenia, mające na celu jego ustalenie, uwzględniały parametry takie jak stopnie Plato oraz wzór Ballinga. Jednakże, w związku z niewłaściwie wyliczoną kwotą opodatkowania za listopad 2004 r. Kompania Piwowarska wystąpiła o zwrot nadpłaconej w związku z tym wartości. Zarówno organ pierwszej instancji, jak i drugiej oddaliły jednak ten wniosek  i w konsekwencji spółka wniosła zażalenie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który ostatecznie uchylił wydaną uprzednio przez pozostałe organy decyzje. Natomiast, i od tej decyzji została złożona skarga kasacyjna – tym razem przez Dyrektora Izby Celnej. 

Niższa akcyza dla piwa smakoweg

Stopnie Plato

Całe zamieszanie spowodowane było niejasnością związaną z wyliczaniem stopni Plato. Kompania Piwowarska w pierwotnej deklaracji podatkowej wyliczyła wspomniany parametr poprzez odjęcie zawartego w produkcie cukru od ekstraktu rzeczywistego piwa. Jednakże, później uznano, że ma to zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy wytwarzane było piwo tradycyjne, nie smakowe. W związku z tym narodziło się pytanie – czy stopnie Plato należy wyliczać z uwzględnieniem ekstraktu pochodzącego z określonych substancji smakowych (dodawanych do piwa już po zakończeniu procesu jego fermentacji) czy też z ich pominięciem.