Norma iso 22301 

Czym jest norma iso 22301?

Norma iso 22301 została opublikowana w 2012 r. i była to pierwsza międzynarodowa norma, której głównym zadaniem było określenie ciągłości działania w firmie. Norma iso 22301 reguluje wymogi wobec systemu zarządzania, aby zminimalizować występowanie odchyleń od norm funkcjonowania organizacji oraz zapewnia, iż w razie wystąpienia czynników zakłócających pracę, organizacja będzie działać poprawnie.  

Norma iso 22301

Jakie korzyści płyną z wdrożenia iso 22301? 

Norma iso 22301 jest wartościowa zarówno dla dużych, jak i mniejszych firm. Wykorzystywanie tego standardu umożliwia rozpoznanie czynników zagrożenia i ryzyka zarówno w oteczoczeniu wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Możliwe jest także identyfikowanie zagrożeń i wprowadzanie zabezpieczeń, które umożliwiają ich całkowitą eliminację. Norma iso 22301 pozwala także odpowiednio zarządzać wizerunkiem organizacji, a to z kolei sprawia, iż interesariusze obdarzają ją większym zaufaniem, a klienci chętniej korzystają z produktów bądź usług świadczonych przez firmę. 

Dla kogo norma iso 22301? 

Norma iso 22301 została opracowana w taki sposób, aby można było ją zastosować w przypadku firm o różnej wielkości i branży działania. Zarówno w sektorze prywatnym, publicznym czy też organizacji non-profit norma iso 22301 może być stosowana z pozytywnym skutkiem. Ten system działania powinien być wdrożony w przedsiębiorstwach, które chcą nieustannie doskonalić system zarządzania ciągłością, a także wybić się na tle konkurencji, ponieważ norma iso 22301 zapewnia ciągłość działania nawet w przypadku niesprzyjających czynników.