Ograniczenia metod badań nieniszczących

Badania defektoskopowe to procedura mieszcząca się w dziedzinie badań określanych jako metody badań nieniszczących. Rzeczowe doświadczenia w istotnej mierze zmierzają do wykrycia nieciągłości materiału. Omawiany typ badań pozwala na ujawnianie wad konstrukcyjnych, wśród których wypunktować można w szczególności ubytki korozyjne, pustki, wtrącenia, pęknięcia, łuski, odwarstwienia, szczeliny. W dziedzinie, jaką jest defektoskopia stosuje się kilka metod. Pierwsza z nich to metody elektromagnetyczne, za sprawą której jesteśmy w stanie sprawdzać materiały metaliczne. W procedurze tej wydziela się submetody do których należą: magnetyczne do analizy stałego lub wolnozmiennego pola magnetycznego; indukcyjne do analizy zjawiska prądów wirowych; elektryczne do analizy rozpływu prądu w badanym obiekcie. Kolejną strategią jest metoda radiologiczna, która dzieli się na defektoskopię gamma wykorzystującą promieniowanie gamma oraz na defektoskopię rentgenowską bazującą na promieniowaniu rentgenowskim. Pośród metod defektoskopowych rozróżnia się także metody akustyczne i ultradźwiękowe dzielące się na podmetodę echa, cienia i rezonansową. Inne metody to między innymi badania penetracyjne i termograficzne.

metody badań nieniszczących

Badania defektoskopowe

Badania defektoskopowe dostarczają możliwość demaskowania zarówno ubytków powierzchniowych oraz wewnętrznych. Badania te wykorzystuje się zazwyczaj do weryfikacji jakości materiałów. Badania kompozytów mogą być proponowane w postaci badań materiałów kompozytowych. Umożliwiają uzyskiwanie badań wytrzymałościowych przy jednoczesnej wizualizacji przekrojów. Pozwala to między innymi na diagnozę poziomu naprężeń przy jednoczesnym porównaniu tego do testowanych elementów. Badania kompozytów mogą być także metodą niszczącą, wtedy można określić wytrzymałość. W następnej kolejności to umożliwia kwalifikację parametrów eksploatacyjnych. A to ma wpływ na walidację przydatności produktów w praktycznych zastosowaniach.

metody badań nieniszczących

badania kompozytów

Wspominając o analizach kompozytów spore przesłanie ma objaśnienie definicji kompozytu. Jest to substancja o strukturze niejednorodnej. Towar ten złożony jest z dwóch lub więcej komponentów. Komponenty te mają niezwykle różnorodne właściwości. Zazwyczaj pewien komponent to lepiszcze. Występują takie modele kompozytów jak: strukturalne, laminaty, mikrokompozyty, nanokompozyty, stopy strukturalne.