Prawo karne we Wrocławiu

Pozycja oskarżonego w procesie karnym jest wspomagana przez liczne przepisy, które gwarantują mu pewne prawa.

Przede wszystkim w polskim porządku prawnym istnieje zasada domniemania niewinności. Tym samym oskarżony w postępowaniu karnym nie musi przedstawiać żadnych dowodów, które świadczyłyby o tym, że nie popełnił czynu zabronionego. Istnieje sytuacja odwrotna – to oskarżyciel publiczny w postaci prokuratora zobligowany jest do udowodnienia winy oskarżonego. Zadaniem sądu jest rozstrzygnięcie, czy takie zapatrywanie jest zgodne ze stanem prawnym.

Kolejne uprawnienie oskarżonego to prawo do korzystania z pomocy fachowego obrońcy.

Co do zasady adwokat Wrocław sprawy karne może występować w każdej sprawie, w której na ławie oskarżonych zasiada sprawca przestępstwa umyślnego. Co ważne, możliwe jest wyznaczenie obrońcy z urzędu, za którego nie trzeba zapłacić ani złotówki. Jest to sytuacja niezwykle dogodna dla osób, które nie mają wystarczająco środków finansowych, aby móc sobie pozwolić na adwokata.

Warto także nadmienić, że to właśnie na oskarżycielu ciążą główne obowiązki dowodowe. Prawo karne Wrocław jest w tym przypadku bardzo restrykcyjne. Postulowane są zasady, w myśl których także oskarżony będzie miał za zadanie wskazywać dowody oraz dostarczać twierdzeń na ich poparcie. Obecnie jednak w pełni dopuszczalna jest sytuacja, w której oskarżony oraz jego obrońca jedynie zaprzeczają twierdzeniom przedstawionym przez prokuratora. To sąd decyduje samodzielnie o tym, komu przyznaje wiarygodność.

Każdy oskarżony powinien wiedzieć również o innej, równie istotnej kwestii.

Nie ma on obowiązku poddawania się badaniom, które naruszałyby jego integralność ciała. Co do zasady niemożliwe jest uniknięcie pobrania odcisków palców czy wymazu ze śluzówki policzka. Jednak zabiegi chirurgiczne, operacyjne oraz inne naruszające jego nietykalność cielesną się prawnie niedopuszczalne bez jego zgody. O wszystkich tych uprawnieniach adwokat z wyboru powinien pouczyć oskarżonego już w trakcie udzielania porady.

prawo karne wrocław