Prowadzenie małej firmy – podstawy

Własna firma to coś, o czym marzy niejedna osoba. Wiele osób załapało się na funkcjonujące na zmieniających się zasadach dotacje unijne na założenie własnej działalności. Inne osoby zaczynają całkowicie od zera – za zaoszczędzone pieniądze, albo wybierając na początek mikro-działalność, która rządzi się nieco innymi zasadami.

Własna działalność gospodarcza – podstawy

Po pierwsze, prowadzoną działalność należy wpisać do rejestru CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zgłoszenia dokonuje się albo w urzędzie gminy, albo korzystając z internetu i profilu zaufanego – za pośrednictwem stron rządowych. Złożenie wniosku CEIDG1 jest dzisiaj jednoznaczne ze zgłoszeniem rozpoczęcia działalności do ZUS i Urzędu skarbowego. Po złożeniu wniosku, można rozpocząć działalność.

księgowość gdańsk

Lokal dla działalności

Polskie prawo wymaga w chwili obecnej, aby każda działalność gospodarcza, niezależnie od jej charakteru miała przypisany konkretny adres i dysponowała osobnym, przeznaczonym do tego celu lokalem. Nie musi to być osobny budynek. Może to być na przykład pokój w mieszkaniu, w którym przechowywana jest dokumentacja firmy. Jeżeli natomiast firma faktycznie potrzebuje do działania określonej przestrzeni, należy o nią zadbać zawczasu. Wynajęcie lokali pod działalność gospodarczą jest dość kosztowne,więc wielu początkujących przedsiębiorców prowadzi ją w domu, o ile dysponuje odpowiednią przestrzenią. W przypadku małej działalności produkcyjnej może to być na przykład garaż, albo zaadoptowane na potrzeby działalności pomieszczenia w piwnicy. Należy pamiętać, że pomieszczenia firmy muszą spełniać konkretne warunki i przejść pozytywnie kontrolę Sanepid.

Kwestie podatków i innych opłat

Otwierając własną działalność gospodarczą należy wybrać jedną z czterech dostępnych dla małych przedsiębiorców form opodatkowania. Formalności związane z opłacaniem podatków mogą być dla początkującego przedsiębiorcy zbyt trudne, dlatego poleca się skorzystanie z usług jakie oferuje profesjonalna księgowość Gdańsk. Opodatkowanie na zasadach ogólnych jest przypisywane do przedsiębiorstwa automatycznie, jeżeli właściciel firmy nie wskaże inaczej. W tym przypadku opłacany jest podatek dochodowy 18%, lub 32% w zależności od osiąganych dochodów. W przypadku podatku liniowego, podatek będzie zawsze wynosił 19% niezależnie od osiągniętego w danym miesiącu dochodu. Podatek w formie ryczałtu naliczany jest jedynie od przychodu, a jego wysokość jest ustalana z góry. Dla niektórych przedsiębiorców dostępna jest również karta podatkowa, w przypadku której wysokość podatku jest stała i ustalana dla firmy indywidualnie.