Rozwiązanie na problemy z AdBlue

Pogarszający się stan środowiska jest zmartwieniem każdej osoby żyjącej na tej planecie. Jednakże bardzo ciężko jest przejmować się ekologią, gdy o poprawę stanu rzeczy trzeba płacić z własnej pensji. Tak też często jest przy stosowaniu AdBlue, który jest wynikiem nowych przepisów regulujących normy emisji spalin, jakie zostały wprowadzone w Unii Europejskiej.
emulator Adblue
Adblue to roztwór mocznika i działa w roli reduktora reakcji z tlenkiem azotu znajdującym się w spalinach samochodowych. W efekcie tlenek ten może być rozkładany do azotu oraz pary wodnej. Wszystko to sprawia, że AdBlue jest świetny pomysłem na poprawę stanu powietrza. Jednakże nie jest pozbawiony wad, które z perspektywy kierowcy na pewno przeważają nad zaletami. Stosowanie AdBlue jest bowiem bardzo często powodem wielu awarii. Powoduje uszkodzenia ważnych części samochodowych oraz stopniowe zmniejszanie sprawności silnika. Wszystkie te problemy muszą być na bieżąco korygowane, jeżeli kierowca chce korzystać ze swojej ciężarówki, co oznacza ciągłą konieczność naprawy awarii. Ze względu na koszty jakie wynikają z tych napraw, bardzo wielu kierowców decyduje się na wyłączanie AdBlue. Jest to możliwe w wielu warsztatach samochodowych, które całkowicie legalnie mogą zainstalować emulator AdBlue. Jak jego sama nazwa sugeruje, emulator Adblue powoduje, że do sterownika trafiają sygnały podobne do tych, jakich można oczekiwać przy stosowaniu prawdziwego AdBlue. Sprawia to, że wszystko wygląda, jakby cały system SCR był całkowicie sprawny.

Kary za emulatory adblue?

Chociaż wykrycie użycia emulatora Adlublue jest trudne, jest też możliwe. Karę za to musi wziąć na siebie kierowca. Warto jednak pamiętać, że użycie AdBlue na przestrzeni lat wiąże się ze znacznymi kosztami, wynikającymi z częstych awarii. Emulator AdBlue pomaga uniknąć tych wydatków i znacząco redukuje koszty transportu.