Skanowanie 3D

Skanowanie 3D

skanowanie 3d łódź

to takie analizowanie przedmiotu źródłowego, które ma na celu spisanie danych obiektu w przestrzeni trójwymiarowej. W przeciwieństwie do tradycyjnego skanowania, które odbywa się w dwóch wymiarach, skanowanie trójwymiarowe ma na celu zebranie i zapisanie informacji o obiektach, które mogą być bryłami lub tworami przestrzennymi. Informacje takie, zapisane na nośnikach elektronicznych, służą następnie do odtworzenia skanowanego obiektu w wersji trójwymiarowej w formie grafiki komputerowej.

Skanowanie 3D

służy najczęściej do opisywania, tworzenia obiektów, które mogą być później umieszczone w filmach albo w grach komputerowych. Ze względu na możliwość wykorzystywania w filmie tak innowacyjnej technologii jak skanowanie 3D Łódź jest centrum rozwoju tej technologii w Polsce – ze względu na umiejscowienie w tym mieście polskiego przemysłu filmowego.
Jednak wykorzystanie techniki skanowania w trójwymiarze w przemyśle rozrywkowym to nie jedyne zastosowanie dla tej technologii. Również istotna możliwość jej wykorzystania w przemyśle protetycznym, we wzornictwie, projektowaniu prototypów itp.
Urządzeniem, które bezpośrednio sczytuje dane z pierwowzoru jest skaner. W zależności od zastosowanej technologii taki skaner działać może kontaktowo, poprzez dotykanie skanowanego obiektu przy pomocy specjalnej głowicy – lub bezdotykowo, z zastosowaniem głowicy emitującej światło i zbierającej odbite promienie świetlne za pośrednictwem specjalnych sensorów. Dane te są następnie przesyłane do pamięci komputera i – po zapisaniu – mogą być dowolnie obrabiane, kształtowane, kolorowane. Mogą być na nie nakładane rozmaite tekstury imitujące różne powierzchnie, a także mogą być odwracane w różnych płaszczyznach itd.

Tak, zaawansowana technologia

polegająca na możliwości skanowania – i oczywiście późniejszej obróbki – przedmiotów trójwymiarowych, jest możliwa w dzisiejszych czasach dzięki temu, że wzrosła moc obliczeniowa komputerów, które dzięki temu doskonale radzą sobie z gromadzeniem i przetwarzaniem ogromnej ilości danych.