Tunele kolejowe

Mianem tunelu określamy budowlę geotechniczną umożliwiającą transport, mającą postać długiego korytarza, który pozwala ominąć przeszkodę. Jego wylot zazwyczaj znajduje się na powierzchni ziemi. Są wykonywane za pomocą metody odkrywkowej lub drążenia.

Tunel kolejowy

Tunele mają różne funkcje, jedne zostały stworzone z myślą o ruchu drogowym, czy kanałowym, a inne są przystosowane do jazdy pociągów i to właśnie one noszą nazwę kolejowych. Budowa podziemnych linii kolejowych znacznie ułatwia komunikację, nie tylko mieszkańcom miasta, ale także osobom podróżującym po całym kraju. Są świetnym rozwiązaniem, kiedy z jakiegoś powodu tory nie mogą być poprowadzone na powierzchni.

Metody drążenia

Wyróżniamy cztery rodzaje metod wykorzystywanych w drążeniu tuneli. Pierwszą z nich jest metoda górnicza polegająca na drążeniu, przy pomocy robót strzałowych. Wykorzystuje się ją zazwyczaj w przypadku tuneli na znacznych głębokościach. Wyrobisko jest tymczasowo stabilizowane i wykonywane segmentami.
Drugą opcją jest metoda tarczowa, która wykorzystuje maszyny borujące TBM. W tym przypadku tunele na ogół mają przekrój kołowy, a jego wnętrze jest wykładane tubingami. Trzecią jest odkrywkowa np. podstropowa, która polega na wykonaniu najczęściej tymczasowego stropu, na palisadach lub ścianach szczelinowych, aby następnie wybrać spod niego grunt. Czwartą grupą są metody specjalne do których zalicza się praca z użyciem kesonów, zatapianie wcześniej przygotowanych segmentów lub stabilizacja górotworu.

Tunele kolejowe – historia

W Polsce cieszyły się największą popularnością w okresie przed pierwszą wojną światową i właśnie wówczas większość z nich poswatała. Dokładniej ujmując ramy czasowe, można powiedzieć, że znaczna ich część została zbudowana podczas zaboru pruskiego i austriackiego. Tunele wytworzone na Dolnym Śląsku są pamiątką po Niemcach, którzy zbudowali m.in. najdłuższy tunel w Jedlinie Zdroju. Z kolei to Austriacy wybudowali jedyny czynny po dzień dzisiejszy, tunel wąskotorowy na Przeworskiej Kolejce Dojazdowej.