Udostępnianie wizerunku bez zezwolenia

Dzisiaj internet to nieodzowny element, towarzyszący nam w życiu codziennym. Korzystamy z różnych portali społecznościowych w celach prywatnych i zawodowych. Często udostępniamy na nich różne materiały jak zdjęcia czy wideo, aby zapisać w galeriach ważne dla nas chwile, zwiększać popularność i swoje zasięgi w sieci. Często zdarza się nam również publikować treści, na których znajdują się inni ludzie. Zastanówmy się co zrobić, kiedy na naszych zdjęciach bądź materiałach filmowych znajdzie się osoba, która widząc to, niekoniecznie jest zadowolona z tego faktu. Kiedy udostępnianie wizerunku bez zezwolenia staje się wykroczeniem? Co nam można, a czego nie wolno?

 

udostępnianie wizerunku bez zezwolenia

 

Wyrok Sądu Apelacyjnego

Dnia 28.02.2017 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie zdecydował co w kwestii udostępniania wizerunku bez zezwolenia i rozpowszechniania go.
W momencie, kiedy wizerunek osoby stanowi część całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczne wydarzenie i nie odgrywa bezpośredniej roli, wówczas nie mamy do czynienia z żadnym wykroczeniem. Dopuszczalna jest sytuacja, gdzie udostępniamy dane, a osoba na nich widniejąca, stanowi tzw. element akcesoryjny (usunięcie tej osoby z materiału nie zmieniłoby głównej przesłanki i istoty materiału).

 

Udostępnianie wizerunku bez zezwolenia w internecie

Pojęcie zniesławienia nie jest nam obce. W dobie internetu pojawia się bardzo często, a nawet przyjmuje postać cyberprzestępstw. W świadomości ludzi istnieje jeszcze przekonanie, że internet jest miejscem, gdzie czujemy się bardziej swobodnie, anonimowo i wolno nam odwracać rzeczywistość. Rozpowszechniane są treści tam ośmieszające konkretnych ludzi bądź grupę osób. W sytuacji takiego naruszenia, osoby poszkodowane mogą prawnie domagać się zadośćuczynienia, usunięcia obraźliwych treści oraz odszkodowania.

 

Czy można korzystać z rozpowszechnionej treści?

Dozwolony użytek daje nam możliwość skorzystania z treści bez zgody ich autora na własne potrzeby. Obejmuje on m.in. prawo cytatu, przedruk, działalność bibliotek oraz użytek w celach naukowych. Tak więc można korzystać z treści w granicach dozwolonego użytku, lecz zawsze należy podać informacje dotyczące źródła ich pochodzenia.

 

Czym jest wizerunek?

 

Podsumowując, udostępnianie wizerunku bez zezwolenia jest dopuszczalne w sytuacjach, kiedy osoba przedstawiona stanowi tło bądź część poboczną całości treści. Zabrania się ośmieszania wizerunku konkretnej osoby w celu zniesławienia jej. Grozi to konsekwencjami prawnymi. Można jednak korzystać z treści już udostępnionych, nawet w celach satyry pod warunkiem, że piętnowana sytuacja zawiera się w całości ogółu treści, o których jest mowa.