Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości – jak napisać?

Kiedy interesuje nas zakup nieruchomości, bywa, że zanim jesteśmy w stanie dopełnić wszystkich formalności, lokal upatrzony przez nas zostaje sprzedany komuś innemu. Co zrobić, żeby zyskać czas np. na dostanie kredytu? Rozwiązaniem może być umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości.

 

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Co to jest umowa przedwstępna?

Umowa przedwstępna to dokument, który zobowiązuje obie strony do zawarcia w przyszłości umowy właściwej, czyli umowy przyrzeczonej. Powinna zawierać opis istotnych postanowień przyszłej umowy – inaczej może być nieważna. Przy sprzedaży lub najmie nieruchomości, konieczne jest uwzględnienie w dokumencie dokładne określenie przedmiotu umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości (czyli oznaczenie nieruchomości, np. przez podanie jej adresu), a także zapis ustalonej przez obie strony ceny. Umowa przedwstępna gwarantuje więc nam nie tylko możliwość zakupu, ale również stałość ceny – sprzedawca nieruchomości nie będzie nam mógł jej podwyższyć w ostatnim momencie.

Termin jest kluczowy

Chociaż ustawodawca nie uznaje terminu za istotne postanowienie, pozostaje on ważnym elementem umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości. Poleca się szczególnie wskazanie w umowie przedwstępnej terminu zawarcia umowy przyrzeczonej – zapobiegnie to sporom dotyczącym późniejszej umowie. Dodatkowo strony w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości mogą określić, która z nich jest zobowiązana do dotrzymania terminu. Dodatkowo, jeżeli każda ze stron wskaże inny termin, właściwy będzie ten wcześniejszy.

 

Termin umowy

Zadatek – czy jest konieczny?

Zastrzeżenie zadatku w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości nie jest wymagane prawnie, ale jeżeli chcemy zabezpieczyć swoje interesy i jednocześnie wymóc na drugiej stronie zawarcie umowy przyrzeczonej, warto go rozważyć. Zazwyczaj wynosi około 10% całej ceny nieruchomości i zalicza się na jej poczet. Jeżeli umowa przyrzeczona nie zostanie zrealizowana z winy osoby wpłacającej, zadatek może zostać zachowany. Natomiast jeśli ta druga strona nie dotrzyma terminu z umowy przedwstępnej, nabywający ma prawo do odszkodowania w wysokości dwukrotności zadatku. Co ważne, przy rozwiązaniu umowy zadatek powinien zostać zwrócony.

 

Jak napisać umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości

Jak stworzyć umowę przedwstępną?

Umowa może mieć postać omawianego dokumentu opatrzonego odpowiednimi podpisami oraz datą, ale wtedy w przypadku niewywiązania się z obowiązków możemy ubiegać się tylko o odszkodowanie. Jeśli więc zależy nam na dopełnieniu umowy, nawet po procesie sądowym, należy podpisać umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego. Zarówno odszkodowania, jak i dochodzenia swoich spraw na drodze sądowej, można dochodzić przez rok od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała zostać zawarta.