Zakładanie działalności gospodarczej

Coraz większy odsetek Polaków decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej. Jest to dobra opcja dla osób, które mają dość pracy na etat i chcą zacząć zarabiać jedynie na własny rachunek. Decydując się na taki krok trzeba pamiętać, że samodzielne prowadzenie działalności wymaga charyzmy, czasu i pomysłu na całokształt firmy. Ponadto trzeba znać odpowiednie procedury, które są niezbędne w trakcie zakładania takiej działalności.

 

Co to takiego “działalność gospodarcza”?

 

 

 

działalność gospodarcza jak założyć (1)

Jest to działalność prowadzona w sposób zorganizowany (czyli wykorzystująca w tym celu stronę internetową, wynajem biura, zatrudniająca księgową itp.) i ciągły, nastawiona na zysk. Może mieć ona charakter wytwórczy, budowlany, handlowy lub usługowy. Może być nią także czerpanie zysku z kopalin ze złóż lub wykorzystywanie rzeczy i wartości niematerialnych i prawnych.

 

Od czego zacząć? – formularz CEIDG-1

Naszą przygodę z własną firmą rozpoczynamy od zdefiniowania własnej działalności. Należy napisać jak ją widzimy i czym zamierzamy się zajmować. Następnie musimy wypełnić formularz CEIDG-1, który jest wpisem naszej firmy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jest kilka opcji składania tego dokumentu. Można to zrobić:

 • osobiście, w urzędzie miasta lub gminy,
 • poświadczonym notarialnie listem poleconym,
 • elektronicznie, z użyciem bezpiecznego podpisu kwalifikowanego lub bez jego użycia poprzez platformę  e-PUAP.

Wymagane informacje to: 

 • adres firmy,
 • numery NIP i PESEL,
 • kod działalności (wg. Polskiej Klasyfikacji Działalności),
 • adres mailowy, 
 • numer telefonu kontaktowego,
 • rodzaj opodatkowania,
 • data rozpoczęcia działalności,
 • dane rachunków bankowych.

 

Zakładanie firmy przez internetJednoosobowa działalność gospodarcza


Jeśli zamierzamy założyć jednoosobową działalność gospodarczą możemy to zrobić przez internet wykorzystując profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Podczas tych czynności należy mieć konto także w systemie CEIDG

Następnie wypełniamy online wniosek CEIDG-1, co jest o wiele szybsze i prostsze niż ręczne przepisywanie. Ponadto system podświetli nam ewentualne błędy w poszczególnych polach. Dodatkowo taki wniosek daje nam możliwość automatycznego uzyskania numerów NIP i REGON

 

 

własna działalność gospodarcza (2)

 

 

Rejestracja online i złożenie wniosku w urzędzie 

Istnieje możliwość (w przypadku braku podpisu elektronicznego i profilu zaufanego) wypełnienia wniosku online i złożenia go osobiście w urzędzie. W takim wypadku niepotrzebna jest rejestracja w systemie CEIDG. Wystarczy wypełnić wniosek na ich stronie, a następnie w ciągu 7 dni udać się do urzędu i podać kod (numer wniosku).

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza zarejestrowana – co teraz?

Świeżo upieczony przedsiębiorca powinien pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Musi zgłosić swoją działalność do Zus-u, zastanowić się czy zamierza być płatnikiem VAT, zarejestrować kasę fiskalną, a także zadbać o wymagane pozwolenia i koncesje.