Znakowanie przemysłowe produktów

Znakowanie produktów w przemyśle to niewątpliwe dobrodziejstwo wysoko rozwiniętej technologii. Posiada wiele zastosowań, o których dowiesz się w tym artykule. Przeczytaj o znakowanie przemysłowe produktów!

Po co robi się znakowanie przemysłowe produktów?

Znakowanie produktów jest ważną częścią procesu przemysłowego. Właściwe oznakowanie umożliwia firmom śledzenie produktu, może pomóc w bezpieczeństwie i kontroli jakości oraz zapobiega podrabianiu. Celem oznakowania produktu jest jego identyfikacja, odróżnienie go od innych. Znakowanie przemysłowe produktów podyktowane jest zarówno wymogami prawnymi, jak i własnym interesem producentów, którzy chcą zabezpieczyć swoje interesy.

Znakowanie przemysłowe produktów

Na czym polega znakowanie przemysłowe produktów?

Przemysłowe systemy znakowania można podzielić na dwie kategorie: 1) systemy identyfikacyjne, na które składają się symbole lub numery identyfikujące firmę, 2) systemy kodowe, które identyfikują określone cechy lub cechy produktu. Systemy identyfikacji są zwykle stosowane na produktach pakowanych zewnętrznie, podczas gdy systemy kodowania są zwykle stosowane na pojemnikach lub materiałach opakowaniowych. Dwie najpowszechniejsze metody znakowania przemysłowego to kody kreskowe i optyczne rozpoznawanie znaków (OMR). Inne zastosowania obejmują identyfikację radiową (RFID), komunikację bliskiego pola (NFC), barwniki kolorowe, atrament wrażliwy na temperaturę oraz zaawansowane metody śledzenia z wykorzystaniem technologii druku 3D.

 

Dowiedz się więcej o znakowaniu produków na https://pl.koenig-bauer.com/pl/!