Eugenika w Polsce
1 min read

Eugenika w Polsce

Eugenika to dziedzina nauki, której celem jest ulepszanie ludzkiej rasy poprzez kontrolę dziedziczności. Choć wiele osób uważa ją za kontrowersyjną i niemoralną, to nie można zaprzeczyć, że w przeszłości miała duży wpływ na politykę i społeczeństwo. Jak zmieniała się eugenika w Polsce?

Początki eugeniki

Historia eugenika w Polsce sięga początku XX wieku. Wówczas, na fali popularności eugeniki w Europie, powstały w Polsce pierwsze organizacje i stowarzyszenia zajmujące się tą dziedziną nauki. Ich celem było m.in. propagowanie idei kontroli dziedziczności i walka z chorobami dziedzicznymi. W latach 30-tych XX wieku eugenika stała się popularna wśród polskich naukowców i polityków, a także wśród społeczeństwa.

Okres międzywojenny

W okresie międzywojennym eugenika w Polsce była jednym z filarów polityki społecznej. W ramach działań eugenicznych powstały m.in. ośrodki badawcze, których celem było badanie dziedziczności i walka z chorobami dziedzicznymi. W 1933 roku powstał w Polsce pierwszy program sterylizacji osób uznanych za niezdolne do reprodukcji. Program ten był kontrowersyjny i spotkał się z opozycją ze strony niektórych grup społecznych.

Eugenika w Polsce

Co dalej?

Po II wojnie światowej eugenika w Polsce zniknęła z polityki i nauki. Dopiero w latach 60-tych XX wieku pojawiły się pierwsze głosy o potrzebie powrotu do badań nad dziedzicznością i eugeniką. Jednakże eugenika w Polsce nadal była tematem kontrowersyjnym i wielu ludzi uważało ją za niemoralną i sprzeczną z prawami człowieka.

Jeśli zainteresował Cię ten temat, więcej dowiesz się o nim na stronie: https://www.zycierodzina.pl/