Jak wygląda proces przeszczepu narządów?
2 mins read

Jak wygląda proces przeszczepu narządów?

Czym jest przeszczep narządów?

Przeszczep narządów to zabieg chirurgiczny, w którym część lub całość narządu jest usuwana z jednego ciała i przenoszona do innego. Przeszczepy narządów są stosowane w celu leczenia różnych chorób, takich jak niewydolność nerek, serca, wątroby i płuc. Mogą one również być stosowane w celu naprawy uszkodzonego narządu.

Proces przeszczepu narządów składa się z kilku etapów, od identyfikacji dawcy aż po ostateczną transplantację. Każdy etap musi być starannie przeanalizowany i zatwierdzony przez lekarzy, aby upewnić się, że procedura będzie bezpieczna dla obu stron.

 proces przeszczepu narządów

Kroki procesu przeszczepu narządów

Pierwszy krok w procesie przeszczepu narządów to identyfikacja potencjalnego dawcy. Lekarze muszą upewnić się, że dawca ma odpowiednie cechy fizyczne i biologiczne, aby mógł być uznany za odpowiedniego dawcę. Następnie lekarze musza sprawdzić historię medyczną dawcy i upewnić się, że nie ma on żadnych chorób lub infekcji, które mogłyby zagrozić pacjentowi otrzymującemu przeszczep.

Kolejnym krokiem jest pobranie narządu od dawcy. Narząd jest pobierany w specjalnie zaprojektowanym centrum transplantacyjnym i transportowany do ośrodka transplantacyjnego. Tam lekarze sprawdzają go pod kontem jakości i dopasowania do pacjenta otrzymanego przeszczepu.

Ostatnie etapy procesu przeszczepu narządów

Po tym etapie następuje operacja transplantacyjna. Podczas tego etapu lekarze umieszczają narząd otrzymany do przeszczepu w ciele pacjenta. Po operacji pacjenci są szybko przenoszeni na oddział intensywnej terapii medycznej, gdzie monitorowany jest ich stan zdrowia, a także reaguje się na ewentualne problemy.

Po operacji pacjenci muszą regularnie przyjmować leki immunosupresyjne, aby zapobiec odrzuceniu nowego narządu przez organizm. Pacjenci są również zobowiązani do regularnych badań kontrolnych, które służą do monitorowania stanu nowego narządu oraz do sprawdzenia, czy nie wystąpiło odrzucenie.