1 min read

Kurs pierwszej pomocy online

 

Pierwsza Pomoc

 

Ogólna definicja kurs pierwszej pomocy online mówi, że jest to zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku w celu ochrony zdrowia lub życia poszkodowanego.Kurs pierwszej pomocy online ma na celu zminimalizowanie niekorzystnych konsekwencji, zanim poszkodowanym będą mogli zająć się lekarze w placówce medycznej.

kurs pierwszej pomocy online

W kurs pierwszej pomocy online wyróżnia się różne rodzaje: pierwsza pomoc, kwalifikowana pierwsza pomoc, medyczne czynności ratunkowe. Kurs pierwszej pomocy online  to właśnie całościowy zespół czynności ratunkowych wykonywanych przez osoby, które znajdą się w danym momencie w miejscu wypadku. Kwalifikowana pierwsza pomoc jest już profesjonalną pomocą, której udziela ratownik. Medyczne czynności ratunkowe kurs pierwszej pomocy online są już wykonywane w szpitalu na pogotowiu lub oddziale ratunkowym przez lekarza, ratownika, pielęgniarkę lub inny personel medyczny. 

 

Zakres pierwszej pomocy

 

W zakres kurs pierwszej pomocy online wchodzą czynności ratujące poszkodowanych oraz zabezpieczają miejsce wypadku. Na samym początku należy zabezpieczyć miejsce wypadku. Jeśli jest to miejsce wypadku samochodowego należy rozstawić pomarańczowy trójkąt w odpowiedniej odległości, aby ostrzec innych kierowców. Następnie w kurs pierwszej pomocy online należy sprawdzić stan poszkodowanego, czyli ocenić świadomośc oraz funkcje życiowe, zlokalizowanie urazów. Równocześnie trzeba zadzwonić po pogotowie ratunkowe oraz inne służby ratunkowe. Jeśli istnieje taka potrzeba należy przeprowadzić resuscytację krążeniowo oddechową, aż do przyjazdu służb ratunkowych.

Dowiedz się więcej: https://www.przedkaretka.pl/kurs-pierwszej-pomocy-online/