2 mins read

Aparat eeg

Aparat eeg jest używany do badania, które polega na sprawdzeniu prawidłowości przepływu sygnału bioelektrycznego mózgu. Ogólnie rzecz ujmując, chodzi o analizę jego pracy i właściwości oraz amplitud fal mózgowych. Komórki nerwowe mają tę cechę, iż potrafią wytworzyć pole elektryczne, a także magnetyczne, którą wykorzystuje się podczas wyżej wymienionego badania.

Kiedy wykorzystuje się działanie aparat eeg?

Aparat eeg jest stosowany, aby sprawdzić, czy pacjent nie doznał urazu neurologicznego, czy w przypadku monitorowania zaburzeń i chorób układu nerwowego, który jest odpowiedzialny za wiele ważnych funkcji w ludzkim ciele. Do najczęstszych schorzeń, które obserwuje się przy użyciu tej metody, należy epilepsja. Innym przykładem zastosowania aparat eeg może być występowanie zaburzeń snu u pacjenta, gdyż jest to powiązane z nieprawidłową pracą mózgu. Warto również o nim pomyśleć, gdy występują silne bóle głowy lub doznania urazu głowy. Samo badanie aparat eeg wskazuje jedynie pewne niewłaściwości, by postawić dokładną diagnozę, potrzebne są dalsze i dokładniejsze działania.

Badanie aparat eeg

Pacjent znajduje się w pozycji leżącej w stanie czuwania mózgu, a na głowę zakłada mu się czepek z elektrodami, które wychwytują fale mózgowe. One z kolei połączone są z aparat eeg. Najważniejsza, w tym przypadku, jest analiza fal alfa, których częstotliwość mieści się w przedziale  8–13 Hz, a ich amplituda wynosi 30 –100 mcV/m. Pojawiają się wtedy, gdy czuwamy. Wszelkie odstępstwa od normy, np. zmiana kształtu fal czy pojawienie się innych wskazują na nieprawidłowości pracy mózgu. Badanie, do którego wykorzystuje się aparat eeg, jest całkowicie nieinwazyjne i bezpieczne.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Wejdź na stronę: https://polems.pl/eeg.html!