1 min read

Aparat emg

Badanie za pomocą wykorzystania aparat emg, czyli elektromiografu służy podczas postawienia diagnozy chorób neurologicznych mięśnia i nerwów objętymi niepokojącymi zmianami. Badanie należy do bezpiecznych i nieszkodliwych, dopuszczone są już do niego dzieci, a wykonywane jest podczas pobytu w szpitalu, jak również w warunkach ambulatoryjnych.

sprzęt medyczny

Badanie aparat emg

Badanie, do którego przeprowadzenia wykorzystuje się aparat emg, określa stopień amplitudy wahań mięśnia podczas jego pracy. Na początku pacjent, który znajduje się w pozycji siedzącej, półsiedzącej czy leżącej, ma podłączane do ciała na badanym obszarze elektrody. One natomiast są skonfigurowane z aparat emg. W dalszej kolejności następuje zarejestrowanie potencjałów mięśnia, który jest rozluźniony, potem w stanie powolnego napinania go. Elektrody przekazują urządzeniu odpowiednie dane na ten temat. Wynik badania, elektromiogram pozwala specjaliście na postawienie odpowiedniej diagnozy.

Choroby diagnozowane przy użyciu aparat emg

Do tego typu schorzeń zalicza się m.in.:zapalenie mięśni, dystrofię mięśniową i inne pierwotne choroby mięśni, jak również polineuropatię toksycznej, ale również metabolicznej, dziedzicznej. W jej przypadku aparat emg rejestruje spadek oscylacji, gdyż dochodzi do śmierci włókien nerwowych, a tym samym obniżenia się aktywności mięśni dotkniętych chorobą. Aparat emg może się okazać skuteczny przy wykryciu choroby Parkinsona. Drżenia na zapisie badania to rytmiczne podwyższenie i obniżenie się amplitudy wahań.

Dowiedz się więcej na: https://polems.pl/emg.html!