1 min read

Czy płód odczuwa ból?

Temat dotyczący tego, czy płód odczuwa ból, jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień związanych z etyką medyczną i debatami nad prawami reprodukcyjnymi. Wiele osób wierzy, że płód nie jest w stanie odczuwać bólu przed narodzinami, podczas gdy inni  są przekonani, że jest to mit. W świetle nowych badań naukowych pojawiają się jednak coraz silniejsze dowody na to, że płód jest w stanie odczuwać ból. 

Kiedyś i dziś

Czy płód odczuwa ból? To pytanie zadawano sobie przez wiele lat. Dawniej uważano, że płód nie jest w stanie odczuwać bólu ze względu na niedojrzałość układu nerwowego. Eksperymenty prowadzone w ostatnich dziesięcioleciach wskazują natomiast, że było to błędne myślenie.

Czy płód odczuwa ból

Dowody naukowe

Jednym z dowodów na potwierdzenie powyższej tezy są badania przeprowadzone na zwierzętach. Okazuje się, że zarodki i płody zwierząt są w stanie odczuwać ból w bardzo wczesnym stadium rozwoju. W badaniach tych zastosowano wiele metod oceny bólu, takich jak zmiany w poziomie hormonów stresu, reakcje na bodźce bólowe oraz badania obrazowe mózgu. Ich wyniki wskazują, że na pytanie, czy płód odczuwa ból, należy odpowiedzieć twierdząco. 

Podobne obserwacje zanotowano po przeprowadzeniu eksperymentów na płodach ludzkich. W jednym z nich naukowcy badali reakcje płodów na bodźce bólowe poprzez monitorowanie ich rytmu serca i ruchów ciała. Czy płód odczuwa ból? Wyniki tych badań wykazały, że tak, a nawet na niego reaguje poprzez zwiększenie częstotliwości akcji serca i ruchów ciała. 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Wejdź na stronę: https://www.zycierodzina.pl/