1 min read

Platforma integracji osób niepełnosprawnych

Co to jest?

Być może nie każdy z Państwa spotkał się z terminem platforma integracji osób niepełnosprawnych albo nie wie co ten termin oznacza. Zatem, platforma integracji osób niepełnosprawnych to miejsce, które zrzesza osoby z dysfunkcjami i znajduje im rzetelne zatrudnienie w różnych sektorach gospodarki na terenie całej Polski. Pracownicy platforma integracji osób niepełnosprawnych posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz dokładnie znają rynek, dzięki czemu są w stanie szybko i skutecznie przeprowadzić procesy rekrutacyjne.

Cel platformy

Głównym celem platforma integracji osób niepełnosprawnych jest budowanie społecznej odpowiedzialności wśród ludzi i pracodawców mającej na celu zaprzestanie dyskryminacji osób z orzeczeniami. Jak wiadomo, społeczna odpowiedzialność to bardzo ważny aspekt każdego przedsiębiorstwa, które chce kreować dobry wizerunek. Platforma integracji osób niepełnosprawnych zbiera zarówno oferty od pracodawców, jak i osób chętnych i zdolnych do pracy.platforma integracji osób niepełnosprawnych

 

Jak działa portal z ogłoszeniami dla osób z niepełnosprawnością?

 

Zadaniem platforma integracji osób niepełnosprawnych jest dbanie o osoby niepełnosprawne poprzez zapewnienie im wymaganego wsparcia i pomocy dotyczącej przygotowania ich do rozpoczęcia pracy oraz innych ważnych aspektów. Osoby, pracujące w platforma integracji osób niepełnosprawnych są odpowiedzialne za zapewnienie prawidłowej adaptacji w miejscu pracy oraz utrzymania zatrudnienia. W ramach tych działań, organizowane są różnego rodzaju spotkania z obecnymi pracownikami przedsiębiorstwa mające na celu wypracowanie u nich przychylności.