2 mins read

Zespół stresu – co należy wiedzieć?

Dzisiejszy świat pełen jest niestety różnego typu zagrożeń.
Jeżeli chodzi o zespół stresu pourazowego warszawa dysponuje licznymi możliwymi rozwiązaniami. Aby dobrze zrozumieć istotę problemu należy zastanowić się czym tak naprawdę jest PTSD. Choć ludzkość praktycznie od początku swego istnienia narażona jest na wiele niebezpieczeństw, dopiero wraz z rozwojem nauki psychologii oraz psychiatrii klinicznej zaczęto poszukiwać przyczyn pogarszającego się mimo upływającego czasu, osób które przeszły w swoim życiu jakąś traumę.
	zespół stresu pourazowego warszawa

Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę osobnicze własności danej jednostki. Predyktorem wystąpienia PTSD może być wcześniej już występująca niewielka pewność siebie, zachowania lękowe, neurotyzm. Zjawiska te są zwykle ściśle powiązane z bytowaniem jednostki ludzkiej w warunkach zagrażających, środowiskowo niekorzystnych.
Do głównych przyczyn bezpośrednich, związanych z wystąpieniem PTSD zaliczyć możemy: udział w działaniach wojennych, bycie ofiarą nieludzkiego, okrutnego traktowania, gwałt, gwałt zbiorowy , przeżycie katastrofy morskiej, lotniczej lub lądowej . Zespół Stresu Pourazowego dotyka nierzadko także osoby, które były bezpośrednim świadkiem śmierci innych, bez możliwości podjęcia jakiegokolwiek działania.

Do przodujących objawów tego zespołu zaliczyć należy, uporczywe sny oraz nawracające koszmary senne. Zjawisko flashbacków czyli żywych wspomnień, które jednostka widzi na skutek wystąpienia bodźca przypominającego. Ponadto często występuje niemożność myślenia o czymkolwiek innym, co paraliżuje udział jednostki ludzkiej w aktywnym funkcjonowaniu społecznym.
Objawami całego szerokiego spektrum są także postępujące uczucie alienacji, brak planów życiowych, unikanie sytuacji ,zdarzeń , przedmiotów ludzi, mogących jakkolwiek kojarzyć się poszkodowanemu z przebytą traumą.
Dla zdiagnozowania tej przypadłości konieczne jest, by wymienione powyżej symptomy utrzymywały się co najmniej przez miesiąc od zdarzenia. By zapobiec rozwojowi PTSD należy jak najszybciej rozpocząć działania terapeutyczne. Wpłynie to na znaczącą poprawę jakości życia