Eugenika w Polsce
1 min read

Eugenika w Polsce

Pojęcie eugeniki dla niektórych osób może wydawać się niejasne i niejednoznaczne. Kto właściwie wprowadził to pojęcie, co dokładnie oznacza i jaki ma dziś sens? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym wpisie.

Pojęcie eugeniki

Słowo eugenika w dosłownym tłumaczeniu oznacza „dobrze urodzony”. Pojęcie to wymyślił brytyjski lekarz i pisarz Francis Galton w roku 1869 r. Pojęcie eugeniki wyjaśniane było jako selektywne rozmnażanie zwierząt i ludzi mające na celu ulepszanie kolejnych gatunków.

W obecnych czasach pojęcie to zyskało nieco inne znaczenie. Dziś eugeniką określić można walkę ze zwyrodnieniem rasy.

Słownik Języka Polskiego definiuje to pojęcie jako zespół poglądów i metod mających na celu poprawienie kondycji gatunku ludzkiego zarówno w sferze biologii, cech psychicznych (np. zdolności), jak i moralności.

eugenika w polsce

Eugenika w Polsce

Jak wyglądała eugenika w Polsce? W 1922 roku w Polsce powstało tzw. Polskie Towarzystwo Eugeniczne zrzeszające wielu naukowców oraz lekarzy. Co było celem formacji? Przede wszystkim chęć wprowadzenia przymusowej sterylizacji osób zagrażających społeczeństwo, np. epileptykom czy alkoholikom.

Bardzo często pojawiały się głosy, by eugenikę powiązać z działaniami rasistowskimi dot. asymilacji Żydów.

Eugenika dziś

Od czasów końca II wojny światowej wszystkie wcześniej powstałe instytucje i organizacje związane z eugeniką przeszły pod kuratelę PAN. Od tej pory nie mogły już działać samodzielnie.

Zachęcamy do zgłębienia tematu i zapoznaniu się z artykułem na stronie https://www.zycierodzina.pl/eugenika-kiedys-i-dzis/