2 mins read

Ogłoszenia o pracę dla osób z grupą inwalidzką

Osoba niepełnosprawna, czyli kto?

Oceniając niepełnosprawność danej osoby, należy określić ją w trzystopniowej skali. Osoba, która nie jest w pełni sprawna, może podjąć pracę bądź może być niezdolna do wykonywania jakiejkolwiek aktywności bez długotrwałej opieki osoby trzeciej. Umiarkowany stopień różni się od najwyższego tym, że pomoc opiekuna będzie czasowa lub częściowa. Natomiast stopień lekki określa się osobę, która posiada nieznaczne ograniczenia sprawności, jednak nie może być oceniana na równi z osobami w pełni sprawnymi pod względem zdolności wykonywania pracy. Podstawą do wykonywania jakiejkolwiek pracy, którą można znaleźć na platforma integracji osób niepełnosprawnych jest zgoda, którą powinien wystawić lekarz medycyny pracy. Ocenia on stan pacjenta oraz jego dyspozycyjność, możliwość do podjęcia jakichkolwiek działań zarobkowych. Po konsultacji z rzeczonym lekarzem i uzyskaniu pozytywnej decyzji osoba ta może zacząć szukać ogłoszenia o pracę dla osób z niepełnosprawnością.

Jak zatrudnić niepełnosprawną osobę?

Przed zatrudnieniem takiej osoby, należy zapoznać się ze wszystkimi warunkami, jakie powinien spełnić pracodawca. Pierwszą zasadą jest to, że osoba ta nie powinna pracować dłużej niż 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. Wyżej wspomniane I i II stopień niepełnosprawności daje przyzwolenie na dodatkowy urlop w liczbie 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Pracodawcy, który zatrudnia taką osobę, przysługuje dofinansowanie wynagrodzeń pracowników. Wynagrodzenie to wynosi 450 złotych w przypadku stopnia lekkiego, stopień umiarkowany zapewnia 1200 złotych, natomiast znaczny – 1950 złotych. Ogłoszenia o pracę dla osób z niepełnosprawnością należy szukać na stronach, które zostały do stworzone właśnie do tego celu. Najlepszym miejscem, które z pewnością pomoże niepełnosprawnym w znalezieniu zatrudnienia, będzie platforma integracji osób niepełnosprawnych. Zobacz https://poltalento.pl/